Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 11/1998 de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOCAIB Núm. 163, de 24/12/1998)

Taxes

Títol III, Capítols I, II i V.