Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

14/09/2018

Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (BOE núm. 11 de 2000) (veure text consolidat)

RESPONSABILITAT PENAL I CIVIL MENORS

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà