Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

02/10/2018

Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administrativo Comú