Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

24/09/2018

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 2 de octubre de 2015)

PARTICIPACIO CIUTADANA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Article 133