Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/08/2019

Instrucció conjunta del director general de Comunicació i del director general de Funció Pública i Administracions Públiques de 18 d'abril de 2017 per la qual es fixen els paràmetres de les plantilles corresponents a la documentació juridicoadministrativa de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Imatge corporativa del Govern