Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

07/11/2018

Directiva 2008/56/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, per la qual s'estableix un marc d'acció comunitària per a la política del mitjà marí (Directiva marc sobre l'estratègia marina). DOUE 164 de 25/06/2008