Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

14/05/2019

Decret 250/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 156 de 16 de desembre de 1999)

INCOMPATIBILITATS DELS MEMBRES DEL GOVERN I DELS ALTS CÀRRECS

Després de la LLei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. (BOIB 157 15 desembre 2016) s'ha de tenir en compte que queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei