Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

11/09/2018

Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 120 de 2015) (vegeu versió consolidada)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ