Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 79/2006, de 15 de setembre, regulador dels requisits i de les característiques tècniques que han de complir les empreses concessionàries dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera en l‟illa de Mallorca (BOIB núm. 133, de 21 de setembre)

Normativa de viatgers. Transport regular per carretera