Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

15/04/2020

Decret 43/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB Núm 71 28 de maig de 2019)

SERVEI DE JOC/BINGOS/CASINOS/SALONS DE JOC/MÀQUINES DE JOC