Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

24/04/2020

Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears (BOIB Núm 70 de 25 de maig de 2019)

SERVEI DE SEGURETAT