Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB Núm. 67, de 2/05/2015)

Seguretat i Emergències

17, 25, 42, 44, 60, 66, 99, 145, 150, 163, 165, 166, 173, 174, 186, 187, 188, 189, 190, Disposició transitòria sisena, i Annex 4 (punts 1.1, 6, 9).