Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

07/12/2018

Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han complir les platges i zones de bany de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 008 de 2015)

Mesures de Seguretat i Control