Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Decret 13/2017, de 31 de març, de modificació del Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n deriven (BOIB Núm. 39, de 1/04/2017)

Selecció/Formació