Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decret 108/2005, de 21 d’octubre, pel qual es regulen les condicions tècniques d’autoritzacions i concessions d’aigües subterrànies i d’execució i abandonament dels sondejos en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 163 de 2005) .