Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/08/2019

Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual s’aproven els fonaments bàsics del Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública. (BOIB Núm. 172, de 21/11/2015)

Línies estratègiques d'actuació