Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

13/01/2022

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 30 de novembre de 2021 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català (BOIB núm. 166, de 2 de desembre de 2021)

Avaluació de Coneixements de llengua catalana