Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Reial decret 115/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques (BOE núm. 44 de 21 de febrer de 1995)