Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 56/2016, de 16 de setembre, de desplegament de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, amb relació als vehicles dedicats a l'activitat de transport públic urbà i interurbà de viatgers en vehicles de turisme (BOIB núm. 118, de 17 de setembre)

Transport discrecional de viatgers en vehicle de turisme (VT)