Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


        

- Secretaria General

- Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

- Direcció Geneal d'Innovació

- Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica

- Direcció General de Política Industrial

- Direcció General de Comerç

- Direcció General de Memòria Democràtica

- Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

 

Ens del sector públic instrumental

- Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

- Institut Balear de l'Energia