Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Secretaria general de la Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad


Normativa GENERAL de les Secretaries generals


NORMATIVA ESPECÍFICA de la Secretaria General

Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears
Ordre del conseller de Presidència de 30 de juliol de 2012 per la qual es regula el procediment de tramesa telemàtica dels documents que s’hagin d’inserir en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
31/07/2019 Circular 1/2015, de 6 de novembre, de la secretària general per la qual s'unifiquen les pautes d'actuació en la tramitació i el pagament de les factures generades en l'activitat administrativa de la Conselleria de Presidència

Veure tota la normativa específica >>