Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA DE QUALITAT

Què feim?

Són tasquest pròpies de l'àrea de Qualitat:

1- El Sicted (SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ) és un projecte de millora de la Qualitat de les destinacions turístiques promogut per TURESPAÑA i la FEMP. Treballa amb empreses i serveis turístics d'un Destí arribant a 36 oficis diferents. És una metodologia que proporciona un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat en una destinació turística amb una nova concepció dels resultats esperats, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de recuperació i posada en valor dels recursos i de l'espai. A les Illes Balears hi ha en l'actualitat 18 destinacions que treballen en el projecte de qualitat en destinació amb 704 empreses que han obtingut aquesta distinció: Mallorca 552, Menorca 87, Eivissa 35 i Formentera 30.

Aquest projecte té com a objectiu millorar l'experiència i satisfacció del turista fent una oferta turística de qualitat.

Per implantar aquest projecte des de l'AETIB fem les següents accions:

  • Jornades de sensibilització
  • Jornades formatives a les empreses del Destí
  • Meses de Qualitat turística conjuntament amb els ajuntaments
  • Auditories de certificació finals
  • Tor el suport als gestors municipals
  • Ajuda amb la plataforma informàtica com a presencial a l'hora de visitar establiments

Aquest any 2022 englobat al projecte SICTED que es ve desenvolupant conjuntament amb la Secretaria d’Estat de Turisme des del 2009, s'han realitzat 702 auditories de certificació SICTED a les Illes Balears.


El resultat d’aquestes auditories dona el resultat de 679 empreses que han passat certificació 634 renoven certificat, 45 obetenen aquest distintiu per primera vegada i 23 que han de repetir el cicle d’implantació.


Per Illes/Destins el nombre d’empreses certificades son:
Mallorca: 532 empreses certificades repartides per Destins.


Alcúdia 48, Andratx 20, Artà 34, Campos 9, Capdepera 107, Felanitx 37, Inca 7, Manacor 29, Muro 20

Pollença 59, Sant Llorenç 37, Sta. Margalida 41, Santanyí 38, Ses Salines 16, Son Servera 30

Les Illes de Formentera, Menorca i Eivissa conformen un únic Destí per Illa i tenen les següents empreses certificades:
Formentera: 33 empreses Menorca: 69 empreses Eivissa: 45 empreses


2. Les competències d'ETV's (Estàncies Turístiques Vacacionals) han estat transferides al Consell Insular de Mallorca desde 1 de gener de 2022. Per aquest motiu qualsevol consulta sobre ETV's us heu d'adreçar al Consell Insular. Telf. 971177785.

3. Q-ICTE. Des de l'any 2013 l'AETIB és Delagació ICTE a les Illes Balears. En el marc d'aquest projecte, la Delegació té com a funció promoure i promocionar la Q de Qualitat Turística a les Illes Balears, així com ajudar i assessorar a aquelles empreses que vulguin implantar-la a la seva organització.

Des de l'any 2011, abans de ser Delegació ICTE, l'ATB ja participava com a vocal en els comités de certificació de la Q. A partir de l'any 2015 també participa en els comités de creació de normes de Qualitat dels sectors de Restauració, Oci Nocturn, Allotjament i Museus. Des de l'any 2018 estam presents treballant en les normes mundials WG del sector hoteler i Turisme de Salut. I al 2022 treballarem conjuntament per actualitzar les normes de restauració i AAVV.

4. Petjada de Carboni. La Petjada de Carboni, és una eina de gestió mediambiental que dóna valor afegit a les organitzacions que la implanten. Aquesta eina permet conèixer el rendiment a base de gasos de l'efecte hivernacle de la organització i dels seus productes. Per tant, aquesta eina ofereix la informació sobre les emissions directes (combustibles) i també indirectes (electricitat, transport, etc)

Negociat públic per contractar empresa implantadora externa.
Negociat públic per contractar empresa certificadora.
Al 2021 l'AETIB va rebre la certificació per part d'AENOR del càlcul de la Petjada de Carboni del 2020. Actualment estam fent el càlcul del 2021 i l'AETIB està implantant el seu pla de mitigació i compensació per tal de minvar la seva Petjada de Carboni.

Més informació:

http://www.qualitataetib.com/

 

    

Actualitzat: 13 de desembre de 2022.