Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA DE FORMACIÓ I ASSUMPTES EUROPEUS

Què feim?

L'Àrea De Formació i Relacions Internacionals consta de dues sub-àrees d'actuació ben diferenciades:

a) FORMACIÓ. Correspon a aquesta sub-àrea organitzar i coordinar activitats de formació, tant EXTERNA (pel sector turístic) com INTERNA (pel personal de l'AETIB) i de reforçar i fomentar les relacions universitat-empresa a través de la coordinació de pràctiques d'estudiants universitaris a l'AETIB i atendre les visites de grups a l'AETIBamb l'objectiu de conèixer el funcionament de l'Agència i l'estratègia pública del turisme a les Illes Balears.

b) RELACIONS INTERNACIONALS. Aquesta sub-àrea és responsable d'atendre els assumptes europeus i internacionals d'índole turística, pel que fa referència a establir sinèrgies amb altres regions europees com a la participació de l'AETIB en projectes europeus i les relacions amb organismes de turisme internacional i europeus.


1. FORMACIÓ


FORMACIÓ EXTERNA:

 • Contribuir a través de jornades dirigides al sector turístic i als grups d’interès en el marc dels projectes europeus en els que AETIB participa, sobre temàtica diversa per afavorir i enfortir les aliances, la sensibilització del sector i la cooperació.

FORMACIÓ INTERNA (en idiomes, eines d'ofimàtica i formació específica sol·licitada per les àrees):

 • Contribuir a millorar, perfeccionar i actualitzar els coneixements ja assolits pel personal de l’AETIB.
 • Aconseguir el grau d'excel·lència que les funcions de l’AETIB requereixen, la qual cosa només es pot aconseguir amb la preparació i motivació professional del seu personal.

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT:

 • Reforçar i fomentar les relacions universitat-empresa, a través de l’acollida a l’AETIB d’estudiants en pràctiques i de visites de grups tant de professionals del turisme com d'estudiants estrangers i nacionals.


2. ASSUMPTES EUROPEUS i RELACIONS INTERNACIONALS

ASSUMPTES i PROJECTES EUROPEUS

 • Promoure la participació de l'AETIB en programes i convocatòries europees que interessin o afavoreixin el turisme de les Illes Balears o a l'AETIB en el desenvolupament de les seves responsabilitats
 • Recerca de noves oportunitats de projectes de turisme i de finançament europeu.
 • Gestió, coordinació i seguiment diari dels projectes europeus en els que l’AETIB participa com a soci: WAT’SAVEreuse (Life+) i REBOOT MED (EMFAF).
 • Establir sinèrgies amb altres regions europees.

RELACIONS INTERNACIONALS

 • Coordinar les relacions institucionals entre l'AETIB i organismes internacionals i europeus de turisme, així com participar a les reunions i esdeveniments que organitzen, presentar les Illes Balears i el seu turisme a les conferències internacionals que ens ho demanen i desenvolupar les activitats i projectes derivats d’aquestes col.laboracions.
 • NECSTOUR Comitè Executiu, AETIB forma part des de setembre 2021 del Comitè Executiu d’aquesta important xarxa europea de regions turístiques, el que suposa implicació directa en la presa de decisions sobre els temes estratègics de la xarxa NECSTOUR.
 • Participació i desenvolupament dels projectes i activitats que es duen a terme dins la COMISSIÓ de TURISME de l'EUROREGIÓ Pirineus Mediterrània.
 • Coordinar anualment els Premis de Turisme i organitzar la gala Nit del Turisme.

Documents relacionats: 

Projectes Europeus RRII2022

Formació 2022

Premis Nit del Turisme setembre 2021

archivopub.do?ctrl=MCRST7105ZI382110&id=382110

Actualitzat: 3 de gener de 2023.