Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA DE FORMACIÓ I ASSUMPTES EUROPEUS

Què feim?

L'Àrea d'Assumptes Europeus i Formació consta de dues sub-àrees d'actuació ben diferenciades:

a) FORMACIÓ. Correspon a aquesta sub-àrea organitzar i coordinar activitats de formació, tant EXTERNA (pel sector turístic) com INTERNA (pel personal de l'AETIB) i de reforçar i fomentar les relacions universitat-empresa a través de la coordinació de pràctiques d'estudiants universitaris a l'AETIB i atendre les visites de grups a l'AETIB amb l'objectiu de conèixer el funcionament de l'Agència i l'estratègia pública del turisme a les Illes Balears.

b) ASSUMPTES EUROPEUS. Aquesta sub-àrea és responsable d'atendre els assumptes europeus d'índole turística. Tant pel que fa referència a la captació de fons com en la participació de l'AETIB en projectes europeus, convocatòries comunitàries i les relacions amb organismes de turisme internacionals  i europeus.

1. FORMACIÓ

FORMACIÓ EXTERNA:

·         Contribuir a la formació continua dels professionals del turisme, per a què es puguin adaptar a les noves demandes.

·         Sensibilitzar el sector turístic  en temes com l’accessibilitat, la sostenibilitat, la qualitat turística, la RSC, la igualtat de gènere, segments estratègics...

·         Promoure una cultura de servei de qualitat a les Illes Balears, gràcies a una millor formació .

FORMACIÓ INTERNA:

·         Contribuir a millorar, perfeccionar i actualitzar els coneixements ja assolits pel personal de l’AETIB.

·         Aconseguir el grau d'excel·lència que les funcions de l’AETIB requereixen, la qual cosa només es pot aconseguir amb la preparació i motivació professional del seu personal.

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT:

·         Reforçar i fomentar les relacions universitat-empresa, a través de l’acollida a l’AETIB d’estudiants en pràctiques i de visites de grups.

·         Col.laboració amb la UIB en la formació turística i en la recerca i investigació.

2. ASSUMPTES EUROPEUS

·         Promoure la participació i presència de l’AETIB en programes i convocatòries europees (recerca, coordinació, gestió i  seguiment de projectes europeus). 

·         Coordinació de les relacions institucionals entre l’AETIB  i altres organismes internacionals /europeus.

·         Atendre qualsevol petició relativa a assumptes europeus d’índole turística.

·         Incentius regionals per a inversions en el sector turístic. L'AETIB, l’IDI i el CBE formen part del comitè tècnic d'avaluació dels projectes que presenten les Illes Balears al Ministeri Espanyol per a rebre la subvenció.

·         Coordinar els Premis del Turisme i la Nit del Turisme

Documents relacionats: 

Assumptes Europeus 2019

Transferència del coneixement 2019

Actualitzat: 12 de novembre de 2021.