Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA DE FORMACIÓ I ASSUMPTES EUROPEUS

Què feim?

Són tasques pròpies de l’Àrea de Formació i Assumptes Europeus:

1. Formació:

Formació externa:

 • contribuir a la formació continua dels professionals del turisme, per a què es puguin adaptar a les noves demandes.
 • Sensibilitzar al sector turístic en temes com l'accessibilitat, la sostenibilitat, la qualitat turística, la RSC, la igualtat de gènere, segments estratègics...
 • Promoure una cultura de servei de qualitat a les Illes Balears, gràcies a una millor formació.

Formació interna:

 • Contribuir a millorar, perfeccionar i actualitzar els coneixements ja assolits pel personal de l'AETIB.
 • Aconseguir el grau d'excel·lència que les funcions de l'AETIB requereixen, la qual cosa només es pot aconseguir amb la preparació i motivació professional del seu personal.

Transferència del coneixement:

 • Reforçar i fomentar les relacions universitat-empresa, a través de l'acollida a l'AETIB d'estudiants en pràctiques i visites en grup.
 • Col·laboració amb la UIB en la formació turística i en la recerca i investigació.

2. Assumptes Europeus:

 • Promoure la participació i presència de l'AETIB en programes i convocatòries europees (recerca, coordinació, gestió i seguiment de projectes europeus)
 • Coordinació de les relacions institucionals entre l'AETIB i altres organismes internacionals/europeus.
 • Atendre qualsevol petició relativa assumptes europeus d'índole turística.
 • Incentius regionals per a inversions en el sector turístic. L'AETIB, l'IDI i el CBE formen part del comité tècnic d'avaluació dels projectes que presentes les Illes Balears al Ministeri Espanyol per a rebre la subvenció.
 • Coordinar els Premis del Turisme i la Nit del Turisme.
 

Documents relacionats:  

Formació externa 2018

Formació interna 2018

Transferència de coneixement 2018

Assumptes Europeus 2018

Foto 2

Actualitzat: 11 de febrer de 2019.