Torna

Portal de transparència de l'AETIB

L'AETIB a entitats i òrgans de govern del sector públic de les Illes Balears

PATRONAT FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
Vocal Titular: Director de l’AETIB
Vocal Suplent: Directora adjunta de l'AETIB
FOMENT DEL TURISME D’EIVISSA
Vocal titular: Director de l'AETIB
Vocal Suplent: Directora adjunta de l’AETIB
PLA DE INTERVENCIÓ EN ELS ÀMBITS TURÍSTICS (PIAT) DE MALLORCA-EIVISSA
Vocal titular: Director de l’AETIB
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT D'ESTADISTICA DE LES ILLES BALEARES -IBESTAT
Representant Suplent 1º: Director de l'AETIB

L'AETIB a altres entitats

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA

El 28 de setembre de 2004, es va constituir la societat Palau de Congressos de Palma,  mitjançant escriptura pública davant el notari de Palma José Moragues, amb el núm. 2340 del seu protocol.

Les entitats fundadores d’aquesta varen ser: per part de la CAIB, l'extint INESTUR (actual AETIB) amb una aportació del 50% i per part de l’Ajuntament de Palma, la societat EMOPSA (Empresa Municipal d’Obres i Projectes Urbans de Palma SA) amb una aportació de l’altre 50%.

El president de la Junta General, d'acord amb l’article 14 dels seus estatuts, és el president de l'AETIB i el vicepresident és el president de l'EMOPSA. L'article 18 dels estatuts estableix que, la societat s'administra pel Consell d'Administració de la societat, integrat per 8 membres com a mínim i 12 com a màxim.

En representació de l'AETIB estan nomenats:

Presidenta de l’AETIB – Consellera de Turisme
Director General de Turisme de la Conselleria de Turisme
Director de l’AETIB

Actualitzat 29 de desembre 2020