Portal Transparència

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Informació jurídica > Expedients en exposició pública > Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

PROCESSOS VIGENTS

OBERT FINS

ENLLAÇ BOIB ENLLAÇ PÀGINA MATÈRIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’obertura del tràmit d’informació pública per a la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, procediment d’avaluació d’impacte ambiental i declaració, en concret, d’utilitat pública de l’ampliació de la subestació Mercadal 132 kV (expedient TR 8/2022) i la instal·lació d’un conjunt de bateries a la subestació Mercadal (expedient TR 3/2023)

13/07/23 Núm. 72 01/06/23 ENERGIA


Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, Projecte d’ampliació del període d’explotació i regularització de l’establiment de benefici de la pedrera Clot des Porcs núm. 525 que forma part del polígon 55, parcel·la 264 de Palma

30/06/23 Núm. 67 20/05/23 Docum. MINES

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’obertura de tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’autorització administrativa prèvia d’una instal·lació elèctrica consistent en l’ampliació de la subestació Santa Ponça 220 kV i 132 kV, al terme municipal de Calvià (Expedient TR 7/2022)

12/06/23 Núm. 55 29/04/23 Docum. ENERGIA

Informació Pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, el Projecte d’explotació i el Pla de Restauració de la pedrera Montisión III núm. 199 que forma part del polígon 14, parcel·les 281, 285 i part de la 256 de Porreres

12/06/23 Núm. 55 29/04/23 Docum. MINES

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica SON BOSCH SUR de 3.500 kW i SON BOSCH NORTE de 3.500 kW ubicada al polígon 55, parcel·la 16 de s’Arenal (Palma) (RE004/23 i RE005/23)

05/06/23 Núm. 51 22/04/23 Docum. ENERGIA