Portal Transparència

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Informació jurídica > Expedients en exposició pública > Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

PROCESSOS VIGENTS

OBERT FINS

ENLLAÇ BOIB ENLLAÇ PÀGINA MATÈRIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte d’agrupació fotovoltaica formada pels parcs Gea Sur de 2.160 kWn i Gea Norte de 2.280 kWn ubicats al polígon 2 parcel·la 1 de Son Servera (RE034/19 i RE035/19)

23/06/22 Núm. 62 12/05/22 Docum. ENERGIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia de l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum AU-00162/2021 en 53,01 kWp i 50 kWn, sense excedents, a la coberta de l’hotel Ibiza Gran Hotel, en el terme municipal d’Eivissa, promogut per Cálida Ibiza SA (AU-00607/2022)

23/06/22 Núm. 62 12/05/22 Docum. ENERGIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 126,04 kWp i 105 kWn, amb excedents sense compensació i limitació d’abocament a 100 kW, sobre la coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de Son Servera, promogut per Jumari, SA (AU-00324/2022)

23/06/22 Núm. 62 12/05/22 Docum. ENERGIA

Obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 774,36 kWp i 770 kWn, sense excedents, sobre pèrgoles a l’aparcament de l’Hospital Manacor, promogut per l’Institut Balear de l’Energia (AU-00875/2022)

14/06/22 Núm. 58 03/05/22 Docum. ENERGIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 155,25 kWp i 140 kWn, sense excedents, sobre la coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de Porreres, promogut per Vibrados Ballester, SA (AU-00386/2022)

03/06/22 Núm. 54 23/04/22 Docum. ENERGIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i utilitat pública del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 250,2 kWp i 240 kWn, amb excedents no acollida a compensació, a l’EDAR es Castell, al polígon 1, parcel·les 137 i 102 del terme municipal d’es Castell, promogut per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) (AU-00807/2022)

01/06/22 Núm. 53 21/04/22 Docum. ENERGIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Can Gaia II de 1.728 kWp i 1.680 kW ubicat al polígon 32 parcel·la 331 de Felanitx (RE004/22)

20/05/22 Núm. 46 05/04/22 Docum. ENERGIA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Ripollet de 10,222 MWp i 9,2 MWn ubicat al polígon 14 parcel·la 2 de Palma (RE003/22)

17/05/22 Núm. 44 31/03/22 Docum. ENERGIA