Portal Transparència

Declaració d'interessos i d'activitats i de Patrimoni

Ètica i Bon Govern > Declaració d'interessos i d'activitats i de Patrimoni

Data actualització: 01/08/2019

En virtut de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, les declaracions patrimonials i d’activitats dels càrrecs públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han de presentar davant aquesta Oficina. Concretament, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears, és l'organisme competent per gestionar, controlar i publicar aquestes declaracions des de la publicació al BOIB de la Resolució de 13 de març de 2019.

En pròximes dates, una vegada l'Oficina publiqui aquestes declaracions a la seva web (https://www.oaib.es/ca), la web autonòmica i el Portal de transparència enllaçaran a la declaració de cada càrrec. Podreu trobar-les cercant a l’organigrama, el càrrec que us interessi i clicant en les “Dades de transparència”.

En la pàgina del càrrec corresponent, ho trobareu aquí (vegeu fletxa):

desc_3.6 Declaracio interessos.gif