Portal Transparència

Codi Ètic


Tots els alts càrrecs i personal eventual que formen part de l'actual Govern han signat i publicat a les seves pàgines web de www.caib.es l'adhesió al Codi Ètic, pel qual es comprometen a seguir les normes ètiques i les pautes de conducta estipulades al text. L'objectiu del document és fomentar la integritat i l'eficiència en l'actuació dels representants públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de garantir una major transparència en l'execució de la despesa pública. També, per oferir un grau elevat de prestació de serveis públics que mantingui i reforci la confiança de la ciutadania en les seves institucions.


> Codi ètic del Govern de les Illes Balears (aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 )

> Model declaració d'adhesió al Codi ètic del Govern de les Illes Balears