Portal Transparència

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Informació jurídica > Expedients en exposició pública > Conselleria de Medi Ambient i Territori

PROCESSOS VIGENTS

OBERT FINS

ENLLAÇ BOIB ENLLAÇ PÀGINA MATERIA


Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar de les aigües pluvials procedents del passeig marítim de Cala Millor i del passeig de Cala Bona, t.m. de Son Servera (expedient 1/21-Abocaments)

03/05/21 Núm. 045 03/04/21 Docum. ABOCAMENTS

Informació pública relativa a la tramitació de declaració d’utilitat pública i inclusió en el Catàleg de la forest ‘Galatzó’, a Calvià, Mallorca

28/04/21 Núm. 042 27/03/21

Docum.

FORESTAL

Informació Pública de l'expedient 5434/2019 relatiu al projecte de legalització d'obres de reforma de l'edifici situat en el carrer de s'Abellarol, nº14, en el terme municipal de Ciutadella, a zona de policia

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 3641/2019 relativa al projecte de legalització i ampliació d'un habitatge i piscina, obres consistents en ampliació d’un garatge i enderrocar un safareig i una caseta annexa, polígon 17, parcel·la 210 al terme municipal d'Artà, a zona de policia

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 5080/2020 relatiu al projecte rehabilitació de muralletes i millora del paviment del pont sobre el torrent Solleric, al polígon 3, parcel·la 9006, al terme municipal d'Alaró, a zona de Domini Públic Hidràulic, a zona de servitud i zona de policia

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 5466/2019 relatiu a la modificació bàsic reformat i execució per la construcció de 21 habitatges al polígon 7, parcel·les 9 a 13, s'Estany d'en Mas, al terme municipal de Manacor, a zona de policia

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2299/2018 relativa al projecte reforma, legalització i categoria del hotel Bocacció, C/Avda. Pere Mas i Reus, 3, al terme municipal d'Alcúdia, a zona de policia i zona potencialment indundable

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 4934/2019, relatiu al projecte bàsic d'habitatge aïllat i piscina, C/ Albèniz, 16A, solar 42A, Urb. Vallgornera, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 4936/2019, relatiu al projecte bàsic d'habitatge aïllat i piscina, C/ Albèniz, 18A, solar 43A, Urb. Vallgornera, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 4464/2018 relativa al soterrament parcial de línia aèrea de MT i substitució de E.T. "Ca Na Ventura" nº 30585 per nova E.T. PFU4, en c/ Estornell y c/ de s'Estanyol de Jesús, en el terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

28/04/21 Núm. 042 27/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 248/2018 relatiu al projecte de reforma i ampliació de l’Hotel Fenícia al c/ dels Narcisos s/n, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

27/04/21 Núm. 041 25/03/21 RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 2020/04349E relativa al projecte de construcció d'un habitatge aïllat en sòl rústic situat al polígon 15, parcel·la 82, al terme municipal de Sant Antoni de Portmany, a zona de policia

27/04/21 Núm. 041 25/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2583/2019 relativa al projecte de legalització d'ampliació i reforma interior, C/Trencadors, 25, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

27/04/21 Núm. 041 25/03/21 RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 2924/2019 relatiu al projecte bàsic d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, al polígon 50, parcel·la 192, al terme municipal de Palma, a zona de policia

27/04/21 Núm. 041 25/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 1769/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, polígon 16, parcel·les 22 i 23, al terme municipal de Selva, a zona de policia

27/04/21 Núm. 041 25/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 4930/2019, relatiu al projecte bàsic d'habitatge aïllat i piscina, C/ Albèniz, 18B, solar 43B, Urb. Vallgornera, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

27/04/21 Núm. 041 25/03/21 RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 275/2021 relativa al projecte d'un habitatge entre mitgeres amb garatge al carrer General Quadrado, 8 al terme municipal de Ciutadella, a zona de policia

23/04/21

Núm. 040 23/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1821/2020 relativa al projecte d’enderrocament d’una vivenda entre mitgeres al carrer General Cuadrado, 8 al terme municipal de Ciutadella, a zona de policia

23/04/21

Núm. 040 23/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2265/2020 relativa al projecte d'ampliació de xarxa elèctrica de MT i nou centre de transformació pel subministrament de la parcel·la 214 del polígon 6, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, a zona de domini públic hidràulic de les aigües superficials, a zona de servitud i a zona de policia

23/04/21

Núm. 040 23/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 942/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a Puntiró s/n, polígon 34, parcel·la 227, al terme municipal de Palma, a zona de policia

21/04/21

Núm.039 20/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2729/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge, C/Albeniz 30B, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

21/04/21

Núm. 039 20/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació pública de la sol·licitud de legalització i l’autorització d’abocament a la mar del sobreeixidor d’emergència de Sant Agustí, TM de Palma (Exp. núm. 9/20-Abocaments)

20/04/21

Núm. 037 18/03/21

Docum. ABOCAMENTS


Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar a través d’emissari submarí de les aigües residuals depurades procedents de l’EDAR de Bendinat, TM de Calvià (Exp. 9/12-Abocaments)

20/04/21

Núm. 037 18/03/21

Docum. ABOCAMENTS

Informació Pública de l'expedient 4506/2019 relativa al projecte d'ampliació d'obra, C/ Recalde, 22, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

20/04/21

Núm. 037 18/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 5271/2019 relativa al projecte de construcció d'habitatge unifamiliar aïllada al Camí Santandría n. 5A urbanització Santandría al terme municipal de Ciutadella, a zona de policia

20/04/21

Núm. 037 18/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 1384/2019 relativa al projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, situat al polígon 25, parcel·les 877, 878 i 879, al terme municipal de Manacor, a zona de policia.

20/04/21

Núm.037 18/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 1947/2020 relativa al projecte per a la construcció d'un aljub al polígon 2, parcel·la 121, al terme municipal d'Alaró, a zona de policia

14/04/21

Núm. 035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2434/2019 relatiu al projecte bàsic i d’execució d’una piscina a l’Avinguda Cala en Brut, 60A, Torre del Ram I, al terme municipal de Ciutadella, a zona de policia.

14/04/21

Núm. 035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 3878/2020 relatiu al projecte de magatzem i aljub soterrat en explotació agrícola general per a usos agrícoles i forestals, tancament, línia elèctrica per sondeig, reg ametllers, al polígon 5, parcel·les 16 i 83 al terme municipal d'Artà, a zona de servitud i zona de policia

14/04/21

Núm.035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2032/2019 relatiu al projecte bàsic d’habitatge unifamiliar i piscina, al carrer Aldea Blanca, nº7 solar A, al terme municipal d’Andratx, a zona de policia

14/04/21

Núm. 035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 5896/2019 relatiu al projecte d'ampliació habitatge unifamiliar aïllat al c/ Costa i Llobera, nº26, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

14/04/21

Núm. 035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 5509/2019 relativa a la sol·licitud d'autorització per obres i construccions de la reforma i ampliació de vivenda unifamiliar aïllada al polífgon 6 parcel·la 28. TM Alcúdia, a zona de policia

14/04/21

Núm.035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2093/2019 relativa al projecte de construcció d'una piscina en la finca Son Fonoll, polígon 8, parcel·la 1, al terme municipal de Ferreries, a zona de policia

14/04/21

Núm. 035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2812/2019 relatiu al projecte bàsic i d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina, al c/ Cuba, nº 26, en el terme municipal d'Andratx, a zona de policia

14/04/21

Núm. 035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 5748/2019 relatiu als projectes bàsics d'habitatges unifamiliars i piscina situat al polígon 17, parcel•les 124 i 125, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

14/04/21

Núm.035 13/03/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS