Portal Transparència

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Informació jurídica > Expedients en exposició pública > Conselleria de Medi Ambient i Territori

PROCESSOS VIGENTS

OBERT FINS

ENLLAÇ BOIB ENLLAÇ PÀGINA MATERIA

Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies CAS_830 per a subministrament públic de la urbanització Cap den Font, en el terme municipal de Sant Lluis sobre el sondeig A_S_7342, situat a la parcel·la 1 del polígon 4 en el TM de Sant Lluis, amb referència cadastral 07052A004000010000JM

15/02/23 Núm. 12 26/01/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS

Informació pública relativa a la sol·licitud d’incorporació d’un nou sondatge (A_S_13683) a la concessió d’aigües subterrànies CAS_457 localitzada al terme municipal de Sant Joan

15/02/23 Núm. 12 26/01/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS

Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies CAS_2012 localitzada al terme municipal de Porreres

11/02/23 Núm. 10 21/01/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS