Torna

Tràmits telemàtics

desc_telematic-com iniciar un tramit.jpg

desc_telematic-com modificar un tramit.jpg

desc_telematic-com gestionar els meus expedients.jpg

desc_telematic-qui pot tramitar.JPG

desc_telematic-equipament necessari.jpg

desc_telematic-llistat de tramits.jpg

INCIDÈNCIES

En cas d'incidències o dubtes durant la tramitació, disposau d'un Formulari d'Incidències creat a tal efecte.

En el següent enllaç trobareu l'explicació de com accedir-hi al formulari per a l'assistència tècnica.