Tramitació UDIT

 

Reclamacions de facturació d'energia elèctrica o gas

Com tramitar la reclamació

1. Reclamar prèviament a la companyia d'energia elèctrica o gas.

2. Reclamar al Govern Balear, una vegada s'hagi rebut la resposta de la companyia.

Documentació que s'ha de presentar:

  • Formulari de reclamació 
  • Còpia de les factures o altres documents objecte de la reclamació.
  • Autorització o represantació, si escau.
On s'ha de presentar:
1. A les nostres oficines (veure adreces i horaris)
2. O per qualsevol de les formes previstes en dret, d’acord amb l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Comparador i simulador de tarifes

Guia informativa al consumidor

Comercialitzadores o distribuidores d'energia