Torna

Tramitació UDIT

Llistats d'empreses habilitades

En aquesta pàgina, podeu consultar les dades dels organismes de control, verificadors i entitats de formació, així com les de les empreses instal·ladores, mantenidores, tallers habilitats, laboratoris de vehicles històrics i estacions d'ITV. Els llistats disponibles són:

Organismes de control, verificadors i entitats de formació

Organismes de Control residents 

Document pdfOrganismes autoritzats de verificació metrològica

Document pdfReparadors d'instruments de mesura

Document pdfOrganismes verificadors d'aparells de bronzejat

Entitats de formació

 

Empreses instal·ladores

Altres

Tallers de reparació d'automòbils

Centres de recàrrega i inspecció d'equips a pressió (botelles busseig i d'altres)

PDFEstacions d'ITV

PDFLaboratoris acreditats de vehicles històrics

 

Podeu consultar el Registre Integrat Industrial del Ministeri d'Indústria en el següent enllaç: RII

Per consultar empreses certificades com a manipuladores de gasos fluorats, us heu d'adreçar a la base de dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, al següent enllaç: BBDD-GF