Torna

Tramitació UDIT

Llistats d'empreses habilitades

En aquesta pàgina, podeu consultar les dades dels organismes de control, verificadors i entitats de formació, així com les de les empreses instal·ladores, mantenidores, tallers habilitats, laboratoris de vehicles històrics i estacions d'ITV. Els llistats disponibles són:

Organismes de control, verificadors i entitats de formació

Organismes de Control residents 

Document pdfOrganismes autoritzats de verificació metrològica

Document pdfReparadors d'instruments de mesura

Document pdfOrganismes verificadors d'aparells de bronzejat

Entitats de formació

 

Empreses instal·ladores

Empreses d'instal·lacions contra incendis

Empreses d'instal·lacions de baixa tensió

Empreses d'instal·lacions de gas

Empreses d'instal·lacions frigorífiques

Empreses d'instal·lacions de productes petroliers

Empreses d'instal·lacions tèrmiques

Empreses d'equips a pressió

Empreses d'aparells d'elevació i manutenció

Empreses d'instal·lacions d'alta tensió

Empreses manipuladores de gasos fluorats

Centres de recàrrega i inspecció d'equips a pressió (botelles busseig i d'altres)

 

Tallers d'automòbils, estacions d'ITV, laboratoris de vehicles històrics

Tallers de reparació d'automòbils

PDFEstacions d'ITV

PDFLaboratoris acreditats de vehicles històrics

 

Nota: podeu consultar el Registre Integrat Industrial del Ministeri d'Indústria en el següent enllaç: RII