Torna

La Televisió Digital Terrestre a les Balears

L'ALLIBERAMENT DEL SEGON DIVIDEND DIGITAL

Tal i com va ser l’anterior alliberament del dividend digital, ens trobam en un procés que consisteix en una nova reordenació d'alguns canals de TDT per complir el comandament que la Comissió Europa obliga als Estats membres per alliberar les freqüències radioelèctriques de la banda de 700 MHz, amb la finalitat que puguin ser emprades pels operadors de tecnologia mòbil 5G. Aquest alliberament és un procés d'àmbit europeu. Els canals de TDT afectats s'han de reordenar per davall de la banda de 700 MHz i alguns ciutadans hauran d'actuar sobre les instal·lacions de recepció de les seves llars per continuar rebent la programació.

onda.png

El 5G està cridat a donar suport a l’anomenat “Internet de las Cosas”, amb temps de latència molt petits i velocitats de transmissió molt més elevades que l’actual 4G.

L’alliberació de la banda de 700 MHz es fa per poder assolir que les emissions del 5G es puguin dur a bon termini dins les ciutats, donat que faran falta menys antenes i menys potència d’emissió per a un funcionament satisfactori. Igualment, aquestes freqüències permeten que aquests senyals es transmetin amb més facilitat sense augmentar la potència d’emissió a través d’obstacles tal com parets, edificis i altres impediments físics.

5G Igual que a l’alliberament de la banda de 800 MHz realitzat al 2015, no és necessari canviar ara de televisor ni afegir descodificadors externs. Però al mateix temps s’aprofita per anar convergint cap a que totes les televisions emetin en HD, cosa que succeirà abans de l’1 de gener de 2023, pel que no és descartable que a un futur relativament proper sigui necessari l’adquisició d’aparells que suportin aquesta resolució nativament. Igualment, assolir-la implicarà l’ús de codificacions de senyals més complexes i eficients que les actuals, concretament l’anomenat DVB-T2, que tampoc és a l’abast de tots els televisors actuals.

Cal dir que en tot cas es tractarà sempre d’aparells antics, amb anys de funcionament i, presumiblement, totalment amortitzats. A fi de preveure que les noves adquisicions no es trobin en una situació semblant, tots els receptors que s’adquireixen ara ja disposen d’aquestes característiques.

De totes formes sempre es podrà adquirir un descodificador que permeti la recepció dels nous canals en HD als televisors antics tal i com va passar en el seu moment quan es va fer el salt de la televisió analògica a l’actual TDT

Durant aquest alliberament, els centres emissors canviaran la freqüència d'emissió d'alguns canals, així que els usuaris hauran de resintonitzar el seu televisor per tal de poder veure la mateixa programació. Les comunitats de propietaris que tenen antena col·lectiva, hauran també de posar-se en contacte amb un instal·lador de telecomunicacions registrat per tal que es facin les adaptacions necessàries en les instal·lacions de l'edifici que amplifiquen i adeqüen la recepció dels canals per a tota la comunitat de veïnats i, posteriorment, resintonitzar els televisors. Els usuaris que empren tecnologia SAT-TDT no es veuran afectats per aquest procés en cap cas.

Actualment els programes i canals que es poden gaudir són:

programas.jpg

A la nova planificació, els canals radioelèctrics usats actualment i nous, seran:

Canal

Mallorca

Eivissa

Menorca

 

Actual

Nou

Actual

Nou

Actual

Nou

RGE1

54

45

54

45

No hi ha canvis

RGE2

51

42

46

MPE1

47

27

MPE2

48

30

48

30

MPE3

35

53

35

MPE4

30

48

55

48

MPR5

42

32

32

MAUT

26

26

RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 i MPE5 són múltiplex digitals de cobertura estatal.

MAUT és el múltiplex digital de cobertura autonòmica

A la Televisió Digital Local, la nova planificació de canals per a les Illes Balears, provoca el canvis següents:

Múltiplex

Demarcació

Canal anterior

Canal nou

TL07IB

Sóller

45

43

TL09IB

Menorca

53

39

Durant el procés d'alliberament del Dividend Digital hi haurà un període d’emissions simultànies a diferents canals a distintes zones del territori, és a dir, un mateix programa es podrà veure mitjançant dues freqüències distintes. Aquesta simultaneïtat de programació s'anomena “simulcast”, i les dues freqüències corresponen a l'antiga, i a la nova. La seva finalitat és el de donar temps als ciutadans per poder adaptar-se als nous canals i no tenir talls de servei durant aquest procés. Una vegada acabat el “simulcast”, només es podrà veure la programació a la nova freqüència.

Tot aquest procés està detallat al “Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.” (BOE nº: 151 de 25 de juny de 2019).

A efectes que aquest nou canvi afecti el menys possible als usuaris, el Govern de la Nació ha obert una línia d’ajudes, per a facilitar la migració i que, resumint, tendran unes quanties màximes de:

Infraestructures de recepció de TDT que NO requereixen de la instal·lació d’equipament addicional,

  • Programació de la centraleta de recepció: 104,30 €.

Infraestructures de recepció de TDT que SI requereixen de la instal·lació d’equipament addicional

  • Per un múltiplex digital: 156,45 €.
  • Per dos múltiplex digitals: 260,75 €.
  • Per tres múltiplex digitals: 365,05 €.
  • Per quatre múltiplex digitals: 469,35 €.
  • Per cinc múltiplex digitals: 573,65 €.
  • Per sis múltiplex digitals: 677,95 €.

De la taula anterior de freqüències podem veure que a Mallorca la subvenció màxima serà de 260,75 € (només s’afegeixen dos canals radioelèctrics nous) i a Eivissa de 365,05 € (només s’afegeixen tres canals radioelèctrics nous). Cal remarcar que per a poder gaudir d’aquestes ajudes, l’actuació a la instal·lació de recepció haurà de ser realitzada per un instal·lador de telecomunicacions registrat. En cas de que no en conegueu cap, podeu clicar aquí on hi podreu trobar el que desitgeu per a la vostra ubicació concreta.

Tot aquest procés haurà de ser assolit abans del 30 de juny de 2020, data en que està prevista la desconnexió estatal final dels canals alliberats i el començament del concurs públic per a l’adjudicació de la banda ara alliberada per a donar serveis 5G.

El mecanisme de sol·licitud d’aquestes ajudes es troba detallat al Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital). (BOE nº: 151, de 25 de juny de 2019)

El resum és que, al final d’aquest procés, tots els ciutadans podran seguir gaudint dels mateixos canals de que disposen ara amb una despesa que serà pràcticament nul·la i també de les avantatges del 5G en qüestió del tractament de dades, sent inicialment l’augment de la velocitat assolible i la disminució del temps de connexió (latència) les primeres i més significatives. A banda del seu funcionament simplement telefònic, aquesta tecnologia representa una gran millora tècnica amb una progressió significativa i que augmentarà les aplicacions dels serveis d’informació, més enllà de l’Internet, d’una forma que encara només podem intuir com per exemple la possibilitat de ciutats veritablement intel·ligents, conducció assistida, sinó autònoma, i una gran proliferació de controls domòtics per a la nostra llar (llar intel·ligent i eficient).

Per a més informació i resoldre qualsevol dubte, sempre ens podem dirigir a diverses fonts:

https://red.es

http://www.televisiondigital.gob.es

901201004

910889879

Igualment, aquesta Direcció General, mitjançant el Servei de Telecomunicacions, queda a disposició dels ciutadans d’aquestes illes per a ajudar en les qüestions que puguin sorgir.