Torna

La Televisió Digital Terrestre a les Balears

L'ALLIBERAMENT DEL DIVIDEND DIGITAL - DD

L'alliberament del dividend digital és el procés que consisteix en la reordenació d'alguns canals de TDT per complir el comandament que la Comisió Europa obliga als Estats membres per alliberar les freqüències radioelèctriques de la banda de 800 MHz, amb la finalitat que puguin ser emprades pels operadors de tecnologia mòbil LTE74G. Aquest alliberament és un procés d'àmbit europeu, i alguns Estats membres, com França o Portugal, ja han realitzat aquest cavi i ja poden proporcionar serveis de telefonia mòbil 4G a aquesta banda. Els canals de TDT afectats s'han de reordenar per davall de la banda de 800 MHz i alguns ciutadans hauran d'actuar sobre les instal·lacions de recepció de les seves llars per continuar rebent la programació.

A diferència del procés de transició de la televisió analògica a la televisió digital a l'any 2010, que implicava un canvi de tecnologia, en el canvi actual d'alliberament del Dividend Digital no és necessari canviar de televisor ni afegir decodificadors externs.

Ara bé, durant aquest alliberament, els centres emissors canviaran la freqüència d'emissió d'alguns canals, així que els usuaris hauran de resintonitzar el seu televisor per tal de poder veure la mateixa programació. Les comunitats de propietaris que tenen antena col·lectiva, hauran també de posar-se en contacte amb un instal·lador de telecomunicacions registrat per tal que es facin les adaptacions necessàries en les instal·lacions de l'edifici que amplifiquen la recepció dels canals per a tota la comunitat de veïnats, i posteriorment, resintonitzar els televisors. Els usuaris que empren tecnologia SAT-TDT no es veuran afectats per aquest procés en cap cas.

Durant el procés d'alliberament del DD hi pot haver emissions simultànies a distintes zones del territori, és a dir, un mateix programa es pot veure mitjançant dues freqüències distintes. Aquesta simultaniatat de programació s'anomena simulcast, i les dues freqüències corresponen a l'antiga, i a la nova. La finalitat del simulcast és el de donar temps als ciutadans per poder adaptar-se als nous canals i no tenir talls de servei durant aquest procés. Una vegada acabat el simulcast, només es podrà veure la programació a la nova freqüència.

Hi ha distints telèfons de contacte pels ciutadans. Són els números 901 201 004 i el 954 307 796.

 

ESTAT DE LES EMISSIONS EN TDT A LES ILLES BALEARS

Aquí sota apareixen els centres emissors en funcionament i prevists, així com les emissions en servei o previstes de cada un dels grups de canals que estan adjudicats a les Illes Balears.
En cas de que es notifiqui que aquestes dades no són correctes pregam ens informin per tal d'actualitzar la informació a tots els visitants d'aquesta pàgina.


Enllaços

 

   
Totes les notícies