Torna

Suport informàtic

Procediment per accedir via VPN WEB al vostre ordinador

Per poder emprar la VPN, assegurau-vos que abans heu fet la sol·licitud corresponent i vos han enviat un correu confirmant que la vostra màquina de la CAIB ha estat configurada.

  • Mitjançant el navegador Firefox, accediu a https://vpn.caib.es:1443.Si es mostra l'advertència de seguretat que es veu a la imatge, marcau Avanzado i Aceptar el riesgo y continuar.

  • Entrau amb el vostre usuari i contrasenya de la CAIB.

  • Una vegada autenticat, vuereu la següent pàgina. Heu de pitjar a l'equip que tindrà el nom de la vostra màquina.

  • Dins del mateix navegador, s'obrirà una segona pipella amb el nom "RDP:<nom de màquina>.caib.es", amb l'accés remot al vostre equip.

  • Per sortir, primer heu de tancar directament la pipella de l'accés remot (RDP) al vostre equip i després haureu de tancar la sessió (logout) de la connexió remota a la CAIB.

Si no es fa aquest logout, és possible que la propera vegada que intenteu accedir, us mostri l'error Already logged in. Si fos així, amb l'opció Log in Anyway vos hauria d'anar bé.