Torna

Suport informàtic

TELETREBALL I FIRMA (amb IBKEY)

Amb teletreball, per poder emprar les eines de firma actuals, s'ha de disposar dels següent recursos:

  1.  Si és una persona que només envia documentació a signatura d'un altre company o superior, haurà de menester l'IBKEY, concretament l'Assistent de signatura electrònica. No fa servir la targeta criptogràfica perquè no signa documentació.

    L'Assistent de signatura electrònica és un programari instal·lat en local als ordinadors de la xarxa CAIB, per tant només funciona des d'aquests ordinadors.

    Per emprar aquest programari hauria de fer feina des de l’oficina o bé, que disposar d'una vpn-web. Amb aquesta vpn-web es podrà connectar a l'ordinador de la feina i iniciar procediments de firma amb l'Assistent de signatura electrònica.

  2. Si és una persona que signa documentació amb el Portafirmes (sí custodia) o Autofirm@ (no custodia), haurà de menester tenir el certificat digital per signar, que bé pot ser el certificat d'empleat públic contingut a la targeta o bé un certificat de "Persona Física" de l'FNMT en software.

2.1. Si fa servir el certificat d'empleat públic a la targeta, s’ha de tenir la targeta i un lector de targetes criptogràfiques en la seva possessió (a ca seva). A més, és necessari instal·lar a l'ordinador de ca seva els controladors dels dos dispositius:

· El controlador de la targeta del Govern (Bit4Id) per a Windows es pot descarregar de:

Controlador targeta Bit4Id

Per a Linux o Mac, el controlador s’ha de descarregar de: http://cdn.bit4id.com/es/middleware.htm

· El controlador del teclat Cherry G83-6644 de la CAIB per a Windows es pot descarregar de:

Controlador teclat Cherry G83-6644 (v3.3)

Per a Linux o Mac, el controlador s’ha de descarregar de (a «Productos» s’ha de cercar "SmartBoard G83-6644"): https://cherry.de/download/es/download.php

Si no s’empra el teclat Cherry G83-6644 de la CAIB com lector de targetes criptogràfiques, l’usuari signant haurà d’instal·lar el controlador del seu propi lector.

Per poder fer servir el certificat d'empleat públic a la targeta des del Portafirmes, és necessari disposar d’una vpn-túnel, ja que la vpn-web no detecta el lector de targetes i per tant, no llegeix el certificat de la targeta.

2.2. Si es fa servir el certificat de "Persona Física" de l'FNMT en software, l’haurà d’instal·lar al navegador (Internet Explorer o Mozilla Firefox) de l’ordinador de la feina des del que es vulgui emprar el Portafirmes. Per això, és necessari que l’usuari tingui una còpia de seguretat del seu certificat en software (amb format .pfx o .p12) per poder importar-lo. Amb aquest cas, no és necessari disposar de cap lector.

Per poder fer servir el certificat de “Persona Física de l’FNMT en software”, bastaria disposar d’una vpn-web.


TELETREBALL I ACCÉS/FIRMA A PÀGINES DEL MINISTERI

Amb teletreball, per poder autenticar-se o signar a pàgines del Ministeri, s'ha de disposar dels següent recursos:

1. Certificat digital per realitzar l’autenticació o la firma (si n’és el cas):

1.1. Si fa servir el certificat d'empleat públic a la targeta, s’ha de tenir la targeta i un lector de targetes criptogràfiques en la seva possessió (a ca seva). A més, és necessari instal·lar a l'ordinador de ca seva els controladors dels dos dispositius:

· El controlador de la targeta del Govern (Bit4Id) per a Windows es pot descarregar de:

Controlador targeta Bit4Id

Per a Linux o Mac, el controlador s’ha de descarregar de: http://cdn.bit4id.com/es/middleware.htm

· El controlador del teclat Cherry G83-6644 de la CAIB per a Windows es pot descarregar de:

Controlador teclat Cherry G83-6644 (v3.3)
Per a Linux o Mac, el controlador s’ha de descarregar de (a «Productos» s’ha de cercar "SmartBoard G83-6644"): https://cherry.de/download/es/download.php

Si no s’empra el teclat Cherry G83-6644 de la CAIB com lector de targetes criptogràfiques, l’usuari signant haurà d’instal·lar el controlador del seu propi lector.

Per poder fer servir el certificat d'empleat públic a la targeta, és necessari disposar d’una vpn-túnel, ja que la vpn-web no detecta el lector de targetes i per tant, no llegeix el certificat de la targeta.

1.2. Si es fa servir el certificat de "Persona Física" de l'FNMT en software, l’haurà d’instal·lar al navegador (Internet Explorer o Mozilla Firefox) de l’ordinador de la feina des del que es vulgui accedir a la pàgina del Ministeri. Per això, és necessari que l’usuari tingui una còpia de seguretat del seu certificat en software (amb format .pfx o .p12) per poder importar-lo. Amb aquest cas, no és necessari disposar de cap lector.

Per poder fer servir el certificat de “Persona Física de l’FNMT en software”, bastaria disposar d’una vpn-web.