Torna

Suport informàtic

Si es vol proposar un nou tràmit telemàtic (sempre haurà d'estar associat a un Procediment Administratiu existent a ROLSAC), caldrà emplenar la següent sol·licitud i enviar-la a l'adreça de correu suport@caib.es. Una vegada rebuda la sol·licitud, la DGMAD n'estudiarà la viabilitat i, en cas favorable, assignarà els codis de tràmit i formularis associats.

Quadern de càrrega normalitzat.doc Sol·licitud nou tràmit telemàtic.doc (SISTRA1/SISTRA2)


Els responsables tècnics del desenvolupament de tràmits telemàtics implementats, hauran d'adaptar-se al protocol creat a tal efecte:

Protocol per al desenvolupament de tràmits telemàtics (SISTRA1)

 Guia Implantació de tràmits telemàtics amb SISTRA2 (SISTRA2)

Per al coneixement de les url d’accés als diferents mòduls de SISTRA, podeu consultar el següent document:

Contextos de SISTRA (SISTRA1)


Per a sol·licitar el pas d'un tràmit telemàtic a l'entorn de PREPRODUCCIÓ o PRODUCCIÓ, caldrà emplenar el següent quadern de càrrega i enviar-lo a l'adreça de correu suport@caib.es. En cas de demanar el pas a l'entorn de PRODUCCIÓ, la petició haurà de venir firmada pel responsable del Procediment Administratiu relacionat:

Quadern de càrrega normalitzat.doc Quadern de càrrega normalitzat.doc (SISTRA1)

Si es volen gestionar les sol·licituds emplenades pels ciutadans o empreses que accedeixin al tràmit des de la Safata Telemàtica de SISTRA (necessària sempre que no existeixi una aplicació departamental integrada amb SISTRA), és necessari enviar el següent quadern de càrrega a l'adreça de correu suport@caib.es.

En cas de demanar gestors a l'entorn de PRODUCCIÓ, la petició haurà de venir firmada pel responsable del Procediment Administratiu relacionat:

CAI específic Gestors de Tràmits.doc Quadern de càrrega específic per a Gestors de Tràmits.doc  (SISTRA1)


En el cas de demanar permisos per a poder promocionar tràmits implementats a Desenvolupament per part dels Administradors d'una Àrea determinada (SISTRA2), és necessari enviar el següent quadern de càrrega a l'adreça de correu suport@caib.es

Quadern de càrrega normalitzat.doc Permisos Administradors d'Àrea SISTRA2.doc (SISTRA2)