Torna

Suport informàtic

 Sol·licitud de registre web:

PDFPINFO REGWEB

IMPORTANT: Només podran disposar de permís per registrar d'entrada i sortida els usuaris (personal funcionari, estatutari i laboral*) que treballin a les oficines d'assistència en matèria de registres (OAMR) o aquells usuaris que sense estar a una OAMR sigui imprescindible per dur a terme la seva feina i estigui suficientment justificat. Per a la resta d'empleats ja no es donaran més permisos de Regweb, ja que els centres gestors poden fer ús de l'eina NOTIB per enviar notificacions i comunicacions al interessats, les quals seran registrades de sortida de manera automatitzada. Així mateix, per a l'enviament de comunicacions a altres Administracions també poden fer servir l'eina NOTIB.

*El personal laboral de la CAIB només podrà tenir permís per registrar en absència de personal funcionari o estatutari, a més aquest no tendrà la funcionalitat per fer còpies electròniques autèntiques que només poden tenir els funcionaris habilitats.