Torna

Suport informàtic

Diàriament, cada capvespre, es fan còpies de seguretat de les dades emmagatzemades en els servidors del Centre de Procés de Dades (CPD), tant dels arxius d’usuari emmagatzemats a l’espai individual (H:\) i de grup (G:\) com de correu electrònic.

Si heu de menester recuperar dades esborrades accidentalment heu de posar-vos en contacte amb el Centre de Suport Informàtic (77070)

 

Si heu de recuperar fitxers de H:\ o G:\


Sapigueu que el període de conservació de les còpies va des de les 3 setmanes a un màxim de 3 mesos, depenent de la freqüència de modificació del document. En sol•licitar la recuperació ens heu d’indicar:

  • codi d’usuari i grup al que pertany
  • nom i ruta completa del fitxer/s o carpeta que heu de menester recuperar. En cas de que no estigueu segur de la ruta, necessitarem informació sobre el nom d’algun dels fitxers.
  • data de la recuperació
  • telèfon de contacte


A més heu de tenir present que per procedir a la recuperació cal que hi hagi prou espai a la unitat de disc a on s’hagin de recuperar les dades.

 

Recuperacions de correu electrònic (correu web o Lotus Notes).


S'hi desen còpies de fins a un mes enrere. En sol•licitar la recuperació ens heu d’indicar

  • codi d’usuari i grup al que pertany
  • indicació dels correus electrònics que heu de menester recuperar
  • data de la recuperació
  • telèfon de contacte