Torna

Suport informàtic

Introducció

Una VPN (Virtual Private Network) és una tecnologia que estableix una connexió virtual segura, coneguda com a "túnel", construida sobre una xarxa física insegura (Internet). La VPN proporciona mecanismes de seguretat per protegir la informació transmesa i per permetre l'accés segur i controlat als recursos que protegeix.

És important que

En la connexió VPN amb CAIB, heu de tenir present:

  • La màquina corporativa a la qual vos connecteu haurà d'estar encesa per a configurar-la i acceptar la connexió des de casa.
  • Els recursos necessaris per a suportar aquest sistema són limitats, i per tant, vos pregam que en faceu només l'ús imprescindible.
  • Per a obrir incidències o demanar dubtes feis servir el correu suport@caib.es, o bé telefonau al 971 17 70 70.