Torna

Suport informàtic

Tots els comptes d'usuari estan protegits mitjançant una contrasenya, personal i intransferible, de la qual l'únic responsable és el mateix usuari. Ha de complir un seguit de normes perquè sigui vàlida:

 • Longitud mínima de 6 caràcters.
 • Longitud màxima de 15 caràcters.
 • El caràcter inicial ha de ser una lletra.
 • Ha de tenir un número com a mínim.
 • Els tres primers caràcters no poden coincidir amb els tres primers caràcters del codi d'usuari.
 • Els tres primers caràcters no poden ser idèntics.
 • No són permeses les contrasenyes que comencin amb un mes de l'any, ni en català ni en castellà.
 • No són permeses les contrasenyes que comencin amb pass o sap.
 • No s'hi poden utilitzar els caràcters ñ, ç, !, $, %, &, /, *, +, -, ni accents.
 • Els cinc primers caràcters no poden coincidir amb el nom o els llinatges de l'usuari.
 • La contrasenya no pot coincidir amb cap de les quatre anteriors que s'hagin emprat.

Perquè resulti realment efectiva s'han de tenir en compte algunes recomanacions:

 • No escrigueu la contrasenya en un paper ni en cap document de l'ordinador.
 • Triau una contrasenya difícilment deduïble, i evitau que coincideixi, per exemple, amb la data de naixement o el número de telèfon.


En cas de detectar un ús il•legítim d'un compte d'usuari, el blocarem immediatament.