Torna

Suport informàtic

Per raons de seguretat la contrasenya caduca als 45 dies. Abans que caduqui la podeu canviar a la Intranet en l'apartat “Persona usuària” o directament a l'enllaç canvi de contrasenya.


Hi haureu d'introduir la contrasenya actual, i per duplicat, la nova contrasenya seleccionada.


Una vegada canviada la contrasenya, se us actualitzarà en totes les aplicacions i en el correu web.