Torna

Suport informàtic

Procediment per accedir via client VPN al vostre ordinador

Nota: Versió instal·lada FortiClientSetup_6.0.9.0277_x64


Cal distingir el sistema operatiu de la màquina des de la qual us connectareu al vostre PC de la CAIB.

  • Sistema Operatiu Windows.

El paquet d’instal·lació del Forticlient per una màquina Windows el podreu descarregar des de 

http://www.caib.es/microsites/suport/FortiClientWindows.zip.

  • Sistema Operatiu Macintosh.

El paquet d’instal·lació del Forticlient per una màquina Macintosh el podreu descarregar des de 

http://www.caib.es/microsites/suport/FortiClientMac.zip.

A més, si la màquina que teniu a casa és un Macintosh, haureu de descarregar de la Mac App Store la darrera versió de l’escriptori remot de Microsoft per a Macintosh (igual o superior a la v. 10.4.0 (1811)). En aquesta versió heu de sel·leccionar que es redirigeixi la smart card.

SmartCard per a la sessió remota (MAC)

  • Sistema Operatiu Linux.

En aquest cas, cal que aneu a https://www.forticlient.com/repoinfo, cerqueu la vostra distribució i seguiu les instruccions.

Atenció! A partir d'ara, les captures de pantalles que veureu són per les màquines amb sistema operatiu Windows. Instal·lar el Forticlient en un Macintosh o un Linux és lleugerament diferent, però podreu seguir el manual quant a la configuració del Forticlient i a l'ús de l'escriptori remot per connectar-vos al vostre ordinador de la CAIB.

Una vegada descarregat el paquet d'instal·lació, primer haureu d'extreure els arxius que són al fitxer ZIP i després executau l'instal·lador.

Potser us boti una advertència. En aquest cas, feu click en Executa, igualment.

I continuau amb el procés d'instal·lació, seleccionant Secure Remote Access com a opció.

Deixau la ruta per defecte on instal·lar Forticlient i completau la instal·lació.

Una vegada instal·lat Forticlient, executau-lo.

Per configurar la connexió haureu de menester el fitxer de configuració que podreu descarregar des d'aquí.configuracio_forticlient_CAIB SSL.confconfiguracio_forticlient_CAIB SSL.conf

Una vegada descarregat, l'haureu de carregar al Forticlient. Per fer-ho, primer haureu de pitjar sobre Ajustes de desbloqueo.

Després, dins Opciones, pitjau Restaurar i seleccionau el fitxer de configuració que heu descarregat prèviament.

Pitjau Aceptar (triga una mica) i si tot ha anat bé, hi apareixerà el missatge La configuración fue restaurada exitosamente.

Si la importació del fitxer de configuració no ha anat bé, podreu configurar la connexió manualment com s'indica tot seguit (si ha anat bé, botau-vos el pas següent).

Configuració manual si la importació del fitxer de configuració no ha funcionat.

Primer de tot, heu de crear una nova connexió.

I posar aquests paràmetres:

  • Fixau-vos que sigui del tipus VPN SSL
  • Nombre de la conexión: CAIB SSL
  • Gateway remoto: vpn.caib.es
  • Marcau Personalizar puerto i posau 1443 (pitgeu Intro)
  • Marcau Preguntar en el login
  • Marcau No advertir de Certificado de Servidor Inválido

Féu click sobre Guardar.

A continuació podeu veure un exemple de com hauria de quedar.

Una vegada configurada la connexió, en tornar a Acceso Remoto, hauria d'aparèixer una connexió que s'anomena CAIB SSL.

Ara només falta connectar-vos amb les vostres credencials (usuari i contrasenya del domini CAIB). Reviseu que tant el nom d'usuari com a contrasenya siguin correctes (majúscules i minúscules, etc).

IMPORTANT: En cas que no pogueu connectar-vos a CAIB SSL, podria ser que tingueu la contrasenya caducada. Per a verificar que el vostres usuari i contrasenya són correctes, podeu obrir un navegador, anar a https://intranet.caib.es i provar d'accedir-hi. Comprovau que la vostra contrasenya no estigui caducada. Si ho està, canviau-la abans d'intentar connectar novament a CAIB SSL.

Una vegada connectats, potser hagi desaparegut la finestra del Forticlient. Per assegurar-vos que estau connectats, feu doble click sobre Forticlient (si no sabeu on és, el podeu cercar.

I hauríeu de veure que la connexió està establerta.

Una vegada connectats, la vostra màquina de casa tindrà una IP de la xarxa 10.215 o bé de la xarxa 172.16 i podreu obrir una sessió d'escriptori remot (RDP) contra la vostra màquina de la CAIB (si la vau deixar encesa i el personal tècnic de la DGTIC l'hagi configurada per a acceptar la connexió des de casa).

Recordau que haureu de fer servir el nom de màquina amb el sufixe de domini (del tipus epreinf104.caib.es), i que haureu d'indicar el domini CAIB al camp d'usuari (CAIB\usuari).

És possible que us aparegui el següent missatge.

Una vegada connectats a l'escriptori remot del vostre PC de la CAIB, ja podreu treballar com si fóssiu allà.

ç

Teniu en compte que, des del moment que us connecteu amb el client de VPN SSL, ja no podreu fer servir Internet des del vostre ordinador de casa i haureu de sortir a Internet amb navegadors que obrireu al vostre ordinador de la CAIB. Aquesta restricció és una recomanació del CCN (Centro Criptológico Nacional) en la configuració d'accessos remots segurs.

Per sortir, podeu tancar directament l'escriptori remot.

I després haureu de desconnectar la VPN SSL al client Forticlient.