Torna

Portal del voluntariat

La informació d'aquesta pàgina s'actualitza contínuament. Seguim fent feina.

PERSONES QUE VOLEN AJUDAR

  • Col·laborar amb al teu Municipi

Adreceu-vos al vostre ajuntament per col·laborar amb les necessitats del vostre municipi.

 

  • Implicar-te fent Voluntariat

Si necessitau consultar de manera més ràpida i visual punts de la Llei 11/2019 per agilitzar-vos la feina, us oferim aquesta guia útil de la llei realitzada per la Direcció General de Participació i Voluntariat:

Per acabar, volem incidir en el següent:

  • La situació d’alarma determina unes directrius i recomanacions que es lliuren des dels governs central i autonòmic, i que són d’obligat compliment.

La informació d'aquesta pàgina s'actualitza contínuament. Seguim fent feina.

1. Llistat d'entitats acreditades ENTITAT COVID.19

2. Formació imprescindible:

   - bàsica de voluntariat - PLAVIB

   - coronavirus - CREU ROJA

3. Per inscriurer-te pots accedir de dues maneres:

directament a les entitats acreditades com a  ENTITAT COVID.19 o a la borsa comuna.