Torna

Portal del voluntariat

LLISTAT ENTITATS COVID.19

Les entitats de voluntariat que ho sol·liciten, assoleixen la consideració d’ENTITAT.COVID-19 després de acreditar el compliment de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears i, per tant, s’ofereixen amb les garanties que estableix la normativa vigent.

(darrera actualització: 26 de març de 2021)

Llistat de les entitats COVID.19

Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització per la qual es reconeixen les entitats de voluntariat amb consideració d'ENTITAT.COVID'19.