Torna

Portal del voluntariat

FER VOLUNTARIAT AMB ENTITATS COVID.19

La informació d'aquesta pàgina s'actualitza contínuament. Seguim fent feina.

LA SALUT, EL MÉS IMPORTANT

En la situació de la COVID-19, la salut de les persones voluntàries i de les persones beneficiàries és un aspecte vital a protegir.
A partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries us informem que:
NO heu de fer voluntariat presencial si heu tingut contacte amb persones:
—    afectades per la COVID-19
—    amb símptomes compatibles amb la COVID-19
—    en període de quarantena
Això no obstant, si us trobeu en alguna d’aquestes situacions, sempre podeu optar per fer voluntariat telemàtic (atenció telefònica, atenció de correus electrònics i tasques de gestió de l’entitat)

IMPORTANT: per la vostra seguretat, feu voluntariat telemàtic si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19 o  formau part d’algun grup de població de risc:
—    Majors de 60 anys.
—    Persones diagnosticades d’hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències.
—    Dones embarassades, com a principi de precaució.

POTS IMPLICAR-TE FENT VOLUNTARIAT AMB ENTITATS COVID.19

1. Llistat d'entitats acreditades ENTITAT COVID.19                                           

2. Formació imprescindible:

   - bàsica de voluntariat - PLAVIB   

   - coronavirus - CREU ROJA 

3. Per inscriurer-te pots accedir de dues maneres:

directament a les entitats acreditades com a  ENTITAT COVID.19 o a la borsa comuna.