Torna

Portal del voluntariat

Formació Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears (personal empleat públic)

Impulsar l'acció formativa del voluntariat a les persones que vulguin conèixer la nova llei i com adaptar-se a les novetats.

La primera acció formativa es centrarà en conèixer la nova llei i treballar des de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per adaptar-nos des de les administracions als reptes que ens planteja.

Novetats a destacar:

- La figura del Fòrum Balear del Voluntariat com òrgan col.legiat de consulta de la CAIB.
- Identificar els àmbits d’actuació del voluntariat.
- Regular els drets i deures dels voluntaris.
- Ampliar la possibilitat de fer voluntariat a persones menors, persones minusvàlides o persones depenents
- El paper de les empreses, entitats i resta d'administracions com a promotors del voluntariat des dels seus   àmbits.
- ...
L’objectiu essencial és aconseguir que l'administració doni el suport necessari per a què les entitats del voluntariat puguin desenvolupar la seva tasca amb total garantia i una acció de voluntariat de qualitat.

Adjunt trobaràs el text complet de la Llei de voluntariat de les Illes Balears.

I un formulari on podreu expressar els vostres suggeriments.

Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears


Formulari