SITIBSA

 

 

TARIFES DE PRODUCTES I SERVEIS

En aquestes tarifes s'inclouran les taxes i els impostos que SITIBSA estigui obligada a satisfer.

Tarifes de Serveis

1. Serveis tècnics

2. Certificacions i suports de lliurament

Tarifes dels productes

Aquestes tarifes no inclouen els costos dels serveis tècnics, dels suports físics i d'altres que demani el client.

Per als altres productes o formats no recollits en aquestes tarifes, es podrà consultar la possibilitat d'obtenir-los mitjançant un treball a mida, previ pressupost.

1. Mapa Topogràfic de les Illes Balears 1:1.000

2. Mapa Topogràfic de les Illes Balears 1:5.000

3. Cartografia temàtica i derivada

4. Fototeca

5. Ortofotografies

6. Models Digitals del Terreny (MDT)

7. Imatges Satèl·lit

8. Cartoteca Històrica

10. Venda de llicències de software no propietari