SITIBSA

 

SIG

En la societat actual, els SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) són un actiu estratègic que aporta gran valor afegit especialment a l'Administració. SITIBSA crea tot tipus de solucions SIG totalment personalitzades i adaptades a les necessitats de qui ho sol·licita, amb un contacte continu amb el client, a fi d'aconseguir que el producte s'adapti completament a les seves necesitats.

Segons siguin les característiques dels projectes, SITIBSA desenvolupa solucions combinant tot tipus de diferents plataformes, sistemes i tecnologies (mòbils, Oracle, PostGIS, ArcGIS, QuantumGIS, gvSIG, OpenLayers, Java, J2EE, VB.Net, Add-in per ArcGIS, MapServer, GeoServer, ArcGIS Server, etc. ). Els desenvolupaments segueixen els estàndards geogràfics (WMS, WFS, etc.) i, si és el cas, els estàndards de desenvolupament del Govern de les Illes Balears (DGTIC).

Solucions SIG per a:

ORDENACIÓ DEL TERRITORI ORDENACIÓ DEL TERRITORI Ordenació del territori, urbanisme i planificació municipal i supramunicipal
RECURSOS HÍDRICS RECURSOS HÍDRICS Gestió, estudi i planificació dels recursos hídrics
MEDI NATURAL MEDI NATURAL Gestió i anàlisi mediambiental, biodiversitat
SANITAT SANITAT Sanitat i salut pública
INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT, ENERGIA I COMUNICACIONS INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT, ENERGIA I COMUNICACIONS Xarxes viàries i ferroviàries, telecomunicacions i xarxes d'energia
SECTORS PRODUCTIUS SECTORS PRODUCTIUS Gestió, anàlisi i recolzaments dels diferents sectors productius
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL Recolzament a la gestió administrativa i informació al ciutadà

IDEs i Visors

Una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) és un conjunt de tecnologies que permeten compartir informació geogràfica, oferint una sèrie de serveis perquè els usuaris puguin cercar informació i visualitzar-la a través d'Internet.

Des de 2007, SITIBSA s'encarrega del desenvolupament i el manteniment de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB). Gràcies a aquets tipus d'infraestructures, els usuaris accedeixen des d'un mateix portal a la informació Geogràfica de les diferents administracions que hi participen.

Utilitzant els recursos de les IDE, es desenvolupen visualitzadors d'informació geogràfica personalitzats amb aquelles capes i eines específiques que demanda el client. S'han desenvolupat tant visors pensats per a navegadors d'ordinadors d'escriptori i portàtils, com visualitzadors específics per a navegadors de dispositius mòbils.

Visualitzadors temàtics per ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils

Visualitzadors només per a ordinadors d'escriptori