SITIBSA

 

RECURSOS DIDÀCTICS

Àlbums de mapes

 Fliker-icona-off.pngÀlbum amb els mapes de les delimitacions  municipals de les Illes Balears.

 Fliker-icona-off.pngÀlbum amb els mapes on es mostren les dades de geografia física de les Illes Balears tals com superfície, longitud, alçades, etc.

 Fliker-icona-off.pngÀlbum amb els mapes on es mostra el sòl sotmés a algún tipus de protecció supramunicipal LEN, LECO, etc.

Jocs educatius

Vols jugar al Saps ON? És el joc educatiu per conèixer la geografia de les Illes Balears que ha elaborat SITIBSA i que està orientat a alumnes de primària i secundària. El joc té tres fases en les quals s'han de localitzar llocs (municipis, accidents geogràfics i àrees naturals) de les Illes Balears. S'ha d’intentar aconseguir el màxim número de punts en un temps limitat. Els usuaris que es registrin podran incloure la seva puntuació al rànquing.

logo_joc.gif

 

Optimitzar l'explotació de la Informació Geogràfica

Document que mostra com es pot optimitzar l'explotació de la Informació Geogràfica. S'ha presentat en  les Jornades d’Informació Geogràfica de SITIBSA de l'any 2011. 

Jornades_2011.pdfJornades_2011.pdf

Formació en SIG

  • MATERIAL DEL CURS REALITZAT A L'EBAP: TIC0022 INICIACIÓ AL SIG AMB PROGRAMARI LLIURE (QUANTUM GIS)

(Realitzat a l'EBAP el mes de maig de 2017)

UNITAT_1_INTRODUCCIO.pdfUNITAT_1_INTRODUCCIO.pdf

UNITAT_2_IDE.pdfUNITAT_2_IDE.pdf

UNITAT_3_SELECCIONS.pdfUNITAT_3_SELECCIONS.pdf

UNITAT_4_FINAL.pdfUNITAT_4_FINAL.pdf

Enllaços a altres recusros

Atles Digital per a alumnes de 12-18 anys . Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat . Possibilitat de descàrrega de mapes i capes i qüestions per orientar el treball dels alumnes.

Atlasportada.png

Veure aplicació