SITIBSA

Detall Solucions SIG per:

SANITAT

Sanitat i salut pública

Són moltes les aplicacions del SIG en el camp de la Sanitat i en especial en el de la salut pública. Els SIG són potents eines per millorar la recopilació de dades de camp, fer anàlisi estadística de les dades, o fer el suport de la vigilància entre molts d'altres aspectes. L'anàlisi de la distribució d'una malaltia, per exemple, dóna una informació tan valuosa que pot ser de gran ajuda per evitar la propagació d'epidèmies.

Alguns exemples dels projectes desenvolupats per SITIBSA són:

  • SIG de l'ordenació farmacèutica

Es tracta d'un SIG per facilitar la gestió i l'anàlisi dels diferents aspectes geogràfics que afecten a l'ordenació farmacèutica. La interfície del sistema permet visualitzar els mapes i realitzar els diferents geoprocessos de l'ordenació farmacèutica, com, a l'hora d'assignar noves llicències per a farmàcies, calcular la distància de menys de 250m, (pel viari) a altres farmàcies o centres de salut.

  • SIG-mòbil per al control sanitari de les aigües de bany del litoral de les Illes Balears

Es va desenvolupar i personalitzar una aplicació per a PDA amb GPS que possibilita la recollida de les coordenades i altres dades dels punts de control sanitari de les platges.

  • SIG del control sanitari

Es tracta d'un SIG que s'integra amb una aplicació mòbil del control sanitari que fan servir els inspectors de sanitat.